Privacy Update

We’ve launched our Privacy Centre and updated our Privacy Notice. Find out more.

ՆՈՐ ԴԱՍԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ

Նոր ՖԻՖԱ Աշխարհի Գավաթ 2014 ֆինանսական ֆուտբոլ խաղը դարձրեք դասարանում Ձեր ուսումնական ծրագրի մաս՝ ներառելով դասերի նոր մոդուլները: Յուրաքանչյուր մոդուլ կառուցված է որպես համապարփակ դասավանդման գործիք, որը կարող է հեշտությամբ ինտեգրվել գործող ուսումնական ծրագրում: Նախապատրաստական փուլում, բոլոր տարիքի ուսանողները կսովորեն խնայողությունների, անձնական բյուջեի կառավարման, ֆինանսական նպատակների և անվտանգության, ինչպես նաև վարկի խելամիտ օգտագործման հետ կապված հիմնական դրույթները: Ընտրեք աջ կողմում ներկայացված տարիքային մակարդակը և ներբեռնեք համապատասխան մոդուլները: Յուրաքանչյուր մոդուլ ներառում է.

Համառոտ ակնարկ.

Համառոտ ակնարկը հակիրճ ներկայացնում է կրթական մոդուլում ներառված հիմնական դրույթները՝ առաջարկելով ուսուցիչներին և ուսանողներին արագ հայացք գցել առկա կրթական նյութերի վրա:

Սովորելու նպատակները և խնդիրները.

Նպատակներն ու խնդիրները հակիրճ ներկայացնում են կրթական մոդուլից ակնկալվող արդյունքները:

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.

Յուրաքանչյուր կրթական մոդուլի զգալի մասը կազմում է Ուղեցույցը, որն ընդգրկում է տարբեր կրթական մոտեցումներ, հիմնական տերմինները և հասկացությունները, ինչպես նաև նշումներ դասընթացի հետ կապված: Ուսուցիչները կարող են օգտագործել ուղեցույցներն այնպես, ինչպես դրանք մշակված են ի սկզբանե կամ հարմարեցնել դրանք՝ ըստ իրենց ուսումնական ծրագրի:

Քննարկում.

Այս բաժնում ուսուցիչները և ուսանողները հնարավորություն ունեն քննարկել իրենց սովորած հասկացությունները` կիրառելով դրանք կոնկրետ օրինակների միջոցով:

Գործողություններ.

Յուրաքանչյուր կրթական մոդուլի վերջում ուսանողները պետք է մասնակցեն համապատասխան թեստի և կատարեն գրավոր վարժություն՝ իրենց սովորած գիտելիքները ստուգելու նպատակով: Գործողությունները կարող են լինել ինչպես խմբային վարժության, այնպես էլ անհատական գնահատման եղանակով:

ԿՐԹԱԿԱՆ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄՆԵՐ
Կրթական մոդուլները մշակվել են երեք տարբեր տարիքային խմբերի համար: Սեղմե՛ք ստորև նշված հղումները՝ կրթական մոդուլները ներբեռնելու համար:
Սիրողական.
Այս մոդուլները մշակվել են 11 - 14 տարեկան դպրոցականների համար:
Կիսապրոֆեսիոնալ.
Այս մոդուլները մշակվել են 14 - 18 տարեկան դպրոցականների համար:
Միջազգային մակարդակ.
Այս մոդուլները մշակվել են 18 տարեկանից բարձր մարդկանց համար:

Սիրողական (11-14 տ.)
Կիսապրոֆեսիոնալ (14-18 տ.)
Միջազգային մակարդակ (18 տ. +)
facebook youtube.jpg youtube